Posts by date :

Obnażenie Noworoczne

Posted by Lorelai on styczeń 1, 2015 with No Comments

Miniony rok był najcięższym rokiem mojego dotychczasowego życia. I najbardziej odkrywczym. Pomimo złamanego serca, pomimo wewnętrznego i zewnętrznego bólu, czuję się wyzwolona. Boję się jak cholera, ale jestem pełna nadziei. Read more…